APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » Xornada prevención de risco...

Xornada Prevención de Riscos Laborais en talleres de reparación de vehiculos

APE Galicia, seguindo co seu plan de execución do plan de reducción da sinestralidade nas Pemes galegas organiza duas xornadas de prevención de riscos. A primeira de elas terá lugar o día 15 de outubro en Lugo e a segunda terá lugar o día 17 en Pontevedra.
O martes día 15 de outubro APE Galicia en Colaboración coa Asociación Provincial de Reparación e venda de automóbiles e recambios (APREVAR) organizará unha xornada adicada especialmente a empresarios e traballadores do sector da automoción,

A ponencia corre a cargo de Pablo Fernández López, Enxeñeiro Técnico Industrial e Técnico en Prevención de Riscos. Vai a tratar os siguintes puntos: as obligaciones dos autónomos en materia de seguridade, riscos e medidas preventivas xeráis, riscos e medidas preventivas específicas, riscos y medidas preventivas por posto de traballo, normas de actuación en  caso de emerxencia y nocións de primeros auxilios.