APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » Xornadas de prevenciÓn de r...

XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN EMPRESAS DE XESTIÓN DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

O principal obxectivo é describir os procesos que conforman a actividade de xestión e tratamento de residuos, así como un procedemento para identificar os principais riscos asociados a cada actividade co fin de establecer unha relación entre actividades, tarefas e riscos.
O sector da xestión e tratamento de residuos presenta actualmente unha gran importancia debido, fundamentalmente, ao establecemento de disposicións lexislativas, tanto nacionais como autonómicas, derivadas da aplicación da política de desenvolvemento sustentable establecida pola Unión Europea para unha adecuada protección da saúde e do medio ambiente. Todo iso sen esquecer a sensibilización social existente sobre todos os aspectos relacionados coa protección do medio ambiente.

Os principios da política comunitaria en materia de medio ambiente están recollidos no artigo 130.R do Tratado Constitutivo da Comunidade Europea, tras as modificacións introducidas polo Tratado da Unión Europea. En España mediante a Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, asúmese a moderna concepción de política de residuos na Unión Europea. Con iso, ademais de lograr unha estrita aplicación do principio de "quen contamina paga", acomódase o desenvolvemento económico do noso país aos principios proclamados na Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente e o Desenvolvemento e á Axenda 21, asinados por España na Conferencia Internacional de Río de Janeiro de 1992 e aos principios da política comunitaria de medio ambiente.

Esta lexislación ten por obxectivo a minimización, fomentando, por esta orde, a redución en orixe, a reutilización, a reciclaxe e outras formas de valorización, así como a promoción de tecnoloxías menos contaminantes para a eliminación de residuos. En consecuencia, deberon implantarse procedementos de xestión e tratamento, baseados en programas de recollida selectiva, que teñan por obxectivo a minimización, favorecendo o aproveitamento do residuo e reducindo ao mínimo a fracción de rexeitamento, dando lugar a un gran número de actividades distintas no campo dos residuos. Todo iso motivou un notable incremento de empresas e instalacións, tanto privadas como públicas, relacionadas coa xestión e o tratamento de residuos.

Á súa vez, os residuos adoitan ser produtos, materiais ou obxectos, nos que frecuentemente se descoñece a súa composición e perigo, o que unido á especial sensibilidade que a sociedade ten sobre eles, fai que o sector presente unha problemática moi concreta en materia de prevención de riscos laborais, facéndose necesario un maior coñecemento dos riscos que se presentan nas diferentes actividades.

 Con todo, antes de identificar os riscos asociados ás instalacións para a xestión e tratamento de residuos, é importante coñecer as distintas actividades que implican e as súas características. Por iso preséntanse as distintas actividades que se poden achar no sector de tratamento e xestión de residuos e un resumo do proceso que se realiza en cada actividade.

 Os lugares e datas de realización son os seguintes:

  DIA 15 Outubro en Ourense na rúa Alto Do Cumial, 8 - Nave, 32970 Seixalbo- OURENSE

  DIA 19 de outubro xornada en R/ Ricardo Martín Esperanza 12, Poligono San Cibrao das Viñas, ourense

  Dia 21 de outubro xornada en Lugo na Avenida Vegadeo, 56 ( Polígono A Campiña ), 27003 Lugo

  Dia 21 de outubro xornada en R/ Río Neira S/N, Puebla de San Xiao, Lugo

  Dia 22 de outubro xornada en A Coruña na rúa Felix Acevedo 5 A Coruña

  Dia 22 de outubro xornada en Pontevedra na rúa Herreros n4 baixo. Pontevedra

  Día 26 de outubro en Cambre , Rua do Poligono 28 O temple

  Dia 27 de outubro en Narón no Lugar Pena Parda, Sanxiao 15572 Narón,

  Dia 28 de outubro en Santiago de Compostela na Rúa Copérnico 25, Polígono del Tambre 15890

  Dia 29 de outubro en Vigo na rua PRINCIPE 22, Vigo 

A asistencia é totalmente gratuita ó ser un proxecto financiado pola Xunta de Galicia.

Para participar deben de poñerse en contacto con APE no teléfono 986891657 ou no mail info@apegalicia.es