APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
 • Image1

  Don José Ramón Caldas Martínez

  Presidente de APE Galicia
 • Image2

  Don Javier Garrido Valenzuela

  Vicepresidente de APE y Presidente de APROIN www.aproin.com
 • Default-picture

  Doña Ana Prego Rodríguez

  Vicepresidenta de APE Galicia


 • Image3

  Don José Alonso Rodríguez

  Secretario de APE y miembro de la directiva de INSTALECTRA
  www.instalectra.org
 • Image5

  Don Héctor Cañete del Campo

  Tesorero de APE por la provincia de A Coruña y Presidente de la Asociación de Empresarios de Hosteleria de A Coruña.
  http://asociacionhosteleria.org/

 • Image13

  Don Enrique Fontán Hermida

  Vocal de APE en Vigo, Presidente de ATRA y Presidente fundador de APE Galicia http://atrapontevedra.com/
 • 19_bello_1_

  Don José Manuel Bello

  Vocal de APE Galicia en Santiago de Compostela y Presidente de Compostela Monumental y de la Confederación Española de Centros Históricos (COCAHI).
 • Foto_luis_abilleira_jpg

  Don Luis Abelleira Mayor

  Vocal de APE en la provincia de Lugo y presidente de APREVAR
  www.aprevar.com
 • Default-picture

  Doña Anabel Fernández

   Vocal de APE Galicia  - Representante de Coruña
   Asesora Jurídica

 • Default-picture

  Don Pablo Fernández Lopez

  Vocal de APE en la provincia de Pontevedra
 • Image7

  Don Ovidio Fernández Ojea

  Vocal de APE en la provincia de Ourense y presidente de la Federación de Hostelería de Ourense.
  www.federacionhosteleriaourense.es
 • Default-picture

  Don Julio Lage González

  Vocal de Exteriores en APE Galicia y Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA)
 • Default-picture

  Don Francisco Lorenzo Lemos

  Vocal de APE Galicia y gerente de Pasty-Bueu, S.L.
 • Default-picture

  Don Manuel Otero González

  Vocal de APE Galicia y gerente de "O Percebeiro"
 • Default-picture

  Don Manuel Portas Acha

  Vocal de APE Galicia y Vicepresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra
 • Image10

  Doña Isabel Vilalba Seivane

  Vocal de APE Galicia y Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego. http://www.sindicatolabrego.com/
 • Default-picture

  Don Manuel Corrales Rodríguez

  Vocal de APE Galicia y Presidente de la Asociación de Hosteleros de Poio.
 • Default-picture

  Don Arturo Ramírez González

  Vocal de APE Galicia 
 • Default-picture

  Doña Luisa Rivas

  Vocal y Asesora Jurídica de APE Galicia 
 • Default-picture

  Dona Mónica López

  Vocal y Asesora Jurídica (Ourense) de APE Galicia 
 • Default-picture

  Don David Campos

  Vocal de APE Galicia
 • Default-picture

  Doña Loreto Ferrero González

  Vocal APE Galicia
 • Default-picture

  Doña Concepción Villar Varela

   Asesora de Planificación y Proyectos de APE Galicia y Gerente de APREVAR (Asociación Provincial de Reparación y Venta de automóviles y Recambios de Lugo)
 • Default-picture

  Doña María Jesús García

  Asesora de Planificación e Proyectos de APE Galicia
 • Default-picture

  Don Carlos Cumplido

  Asesor de Planificación y Proyectos, y Asesor Jurídico (Santiago)  de APE Galicia
 • Default-picture

  Don Jorge Cerqueiro

  Asesor Planificación y Proyectos de APE Galicia
 • Default-picture

  Don José Manuel Rodríguez Simón

  Asesor de Planificación y Proyectos de APE Galicia y Secretario General de ATRA (Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Pontevedra)

 • Default-picture

  Dona Carolina Rodriguez

  Asesora de Planificación y Proyectos de APE Galicia
 • Default-picture

  Don José Ángel Blanco

  Asesor de Planificación e Proyectos de APE Galicia
 • Default-picture

  Don Yonathan Carreira

  Asesor de Planificación y Proyectos

 • Default-picture

  Don Jorge Cerqueiro

  Asesor Planificación y Proyectos de APE Galicia
 • Default-picture

  Don José Cerdeira

  Asesor Planificación y Proyectos de APE Galicia
 • Default-picture

  Dona Andrea Díaz

  Asesora Planificación y Proyectos de APE Galicia
 • Default-picture

  Doña María Soler

  Asesora Planificación y Proyectos de APE Galicia
 • Default-picture

  Don Jorge Portas

  Asesor Planificación y Proyectos de APE Galicia
 • Default-picture

  Doña Alejandra Caamaño

  Asesora Jurídica de APE Galicia en Pontevedra
 • Default-picture

  Doña Carmen José

  Asesora Jurídica de APE Galicia Lugo
 • Default-picture

  Don José Manuel Portela Pazos

  Formación y Dual de APE Galicia
 • Default-picture

  Doña Margarita Caeiro Paz

  Asesora de APE Galicia