APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
  • Image1

    Don José Ramón Caldas Martínez

    Presidente de APE Galicia
  • Image2

    Don Javier Garrido Valenzuela

    Vicepresidente de APE y Presidente de APROIN www.aproin.com
  • Default-picture

    Doña Ana Prego Rodríguez

    Vicepresidenta de APE Galicia


  • Image3

    Don José Alonso Rodríguez

    Secretario de APE y miembro de la directiva de INSTALECTRA
    www.instalectra.org
  • Image5

    Don Héctor Cañete del Campo

    Tesorero de APE por la provincia de A Coruña y Presidente de la Asociación de Empresarios de Hosteleria de A Coruña.
    http://asociacionhosteleria.org/

  • Image13

    Don Enrique Fontán Hermida

    Vocal de APE en Vigo, Presidente de ATRA y Presidente fundador de APE Galicia http://atrapontevedra.com/
  • 19_bello_1_

    Don José Manuel Bello

    Vocal de APE Galicia en Santiago de Compostela y Presidente de Compostela Monumental y de la Confederación Española de Centros Históricos (COCAHI).
  • Foto_luis_abilleira_jpg

    Don Luis Abelleira Mayor

    Vocal de APE en la provincia de Lugo y presidente de APREVAR
    www.aprevar.com
  • Default-picture

    Doña Anabel Fernández

     Vocal de APE Galicia  - Representante de Coruña
     Asesora Jurídica

  • Default-picture

    Don Pablo Fernández Lopez

    Vocal de APE en la provincia de Pontevedra
  • Image7

    Don Ovidio Fernández Ojea

    Vocal de APE en la provincia de Ourense y presidente de la Federación de Hostelería de Ourense.
    www.federacionhosteleriaourense.es
  • Default-picture

    Don Julio Lage González

    Vocal de Exteriores en APE Galicia y Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA)
  • Default-picture

    Don Francisco Lorenzo Lemos

    Vocal de APE Galicia y gerente de Pasty-Bueu, S.L.
  • Default-picture

    Don Manuel Otero González

    Vocal de APE Galicia y gerente de "O Percebeiro"
  • Default-picture

    Don Manuel Portas Acha

    Vocal de APE Galicia y Vicepresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra
  • Image10

    Doña Isabel Vilalba Seivane

    Vocal de APE Galicia y Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego. http://www.sindicatolabrego.com/
  • Default-picture

    Don Manuel Corrales Rodríguez

    Vocal de APE Galicia y Presidente de la Asociación de Hosteleros de Poio.
  • Default-picture

    Don Arturo Ramírez González

    Vocal de APE Galicia 
  • Default-picture

    Doña Luisa Rivas

    Vocal y Asesora Jurídica de APE Galicia 
  • Default-picture

    Dona Mónica López

    Vocal y Asesora Jurídica (Ourense) de APE Galicia 
  • Default-picture

    Don David Campos

    Vocal de APE Galicia
  • Default-picture

    Doña Loreto Ferrero González

    Vocal APE Galicia
  • Default-picture

    Doña Concepción Villar Varela

     Asesora de Planificación y Proyectos de APE Galicia y Gerente de APREVAR (Asociación Provincial de Reparación y Venta de automóviles y Recambios de Lugo)
  • Default-picture

    Doña María Jesús García

    Asesora de Planificación e Proyectos de APE Galicia
  • Default-picture

    Don Carlos Cumplido

    Asesor de Planificación y Proyectos, y Asesor Jurídico (Santiago)  de APE Galicia
  • Default-picture

    Don Jorge Cerqueiro

    Asesor Planificación y Proyectos de APE Galicia
  • Default-picture

    Don José Manuel Rodríguez Simón

    Asesor de Planificación y Proyectos de APE Galicia y Secretario General de ATRA (Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Pontevedra)

  • Default-picture

    Dona Carolina Rodriguez

    Asesora de Planificación y Proyectos de APE Galicia
  • Default-picture

    Don José Ángel Blanco

    Asesor de Planificación e Proyectos de APE Galicia
  • Default-picture

    Don Yonathan Carreira

    Asesor de Planificación y Proyectos

  • Default-picture

    Don Jorge Cerqueiro

    Asesor Planificación y Proyectos de APE Galicia
  • Default-picture

    Don José Cerdeira

    Asesor Planificación y Proyectos de APE Galicia
  • Default-picture

    Dona Andrea Díaz

    Asesora Planificación y Proyectos de APE Galicia
  • Default-picture

    Doña María Soler

    Asesora Planificación y Proyectos de APE Galicia
  • Default-picture

    Don Jorge Portas

    Asesor Planificación y Proyectos de APE Galicia
  • Default-picture

    Doña Alejandra Caamaño

    Asesora Jurídica de APE Galicia en Pontevedra
  • Default-picture

    Doña Carmen José

    Asesora Jurídica de APE Galicia Lugo
  • Default-picture

    Don José Manuel Portela Pazos

    Formación y Dual de APE Galicia
  • Default-picture

    Doña Margarita Caeiro Paz

    Asesora de APE Galicia