APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de cursos » Acción formativa gratuita “...

Sin_nombre

Acción formativa gratuita “Asesoramento para emprendedores en cooperativismo e economía social” (60h)

 “Asesoramento para emprendedores en cooperativismo e economía social” 

CONTIDOS 

 • A figura do emprendedor: actitudes e aptitudes para emprender
 • As distintas modalidades de emprendemento
 • A importancia do modelo de economía social como alternativa para o desenvolvemento económico da sociedade galega
 • Metodoloxías de traballo para cada momento do proceso de asesoramento e para os distintos colectivos: charlas, obradoiros, técnicas grupais, asesoramento individual
 • Pautas para entrenar nas habilidades sociais más relevantes para el desenvolvemento satisfactorio da actividade cooperativa: comunicación, traballo en equipo, habilidades negociadoras, liderazgo.
 • Técnicas para detectar máis e mellores oportunidades de negocio así como de evalúalas de forma rápida e eficaz
 • Pautas para a descrición da idea de negocio e o produto.
 • Estructura e fundamentos dunha empresa de economía social e análisis dos distintos modelos
 • Trámites para a posta en marcha das cooperativas e sociedades laborais
 •  Intercambio de coñecementos e experiencias sobre recursos e ferramentas dispoñibles para a creación de unha cooperativa ou sociedade laboral: plans europeos, axudas da administración, asociacións de cooperativas…
 •  Elaboración un plan de traballo baseado en,polo  menos un dos eixos plantexados nos fins da acción formativa e que comtemple alguns dos aspectos tratados nos contidos do curso

 METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO

 Cada acción formativa ten un  total de 60 horas de duración en modalidad mixta: módulos online a través de una plataforma de teleformación e dúas sesións presenciais.

- Na plataforma de teleformación encontramos os contidos do curso que se estructurarán en unidades o final das cales se plantexan  unha serie de actividades para fixar os contidos e para proporcionar feedback sobre o proceso.

 -Ademáis os participantes dispondrán asi dunha ferramenta de consulta tanto da dinámica da acción (calendario,avaliacións…) como dos recursos e materiais para a actividades.

  -O titor/formador proporcionará apoio mediante tutorías personalizadas, contacto telefónico e por correo electrónico, video conferencias, chats etc e publicacións de documentos complemntarios se fose necesario.

 -Ademáis interésanos fomentar a cooperación e o traballo en equipo dos participantes, polo que se facilitará a comunicación entre eles mediante chats, traballos na nube ou  reunions nas instalacións da asociación.

  

DESTINATARIOS

Técnicos de orientación e inserción sociolaboral de asociacións con servizos de apoio ao emprendemento, asesores e mentores de emprendedores e en xeral, calquera persoa ou entidade impricada ou interesada no fomento do cooperativismo e a economía social.


I EDICIÓN: PONTEVEDRA (PRAZAS COMPLETAS)

DATA DE INICIO: 8 de setembro

DATA DE FINALIZACIÓN : 26 de setembro

SESIÓNS PRESENCIAIS: 16 e 26 de setembro  en horario de 11.00-14.00 na Aula de Formación de APE Galicia, Rúa dos Ferreiros nº4, Baixo, Pontevedra


II EDICIÓN: A CORUÑA (PRAZAS DISPOÑIBLES)

DATA DE INICIO: 13 de setembro

DATA DE FIN: 29 de setembro

SESIÓNS PRESENCIAIS: 19 e 27 de setembro en horario de 16.00- 19.00  na Confederación de Empresarios de A Coruña, Praza Luis Seoane 1, A Coruña


Aqueles que estén interesados en participar nesta acción formativa gratuita deben de remitir o formulario de inscripción que se atopa adxunto a calquera das seguintes direccións de email :

info@apegalicia.es 

info@aecoempresarias.org

Esta acción formativa é totalmente gratuita xa que se realiza dentro das actividades do Programa III de apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades marco da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo  economía social regulado pola Orden do 11 de febreiro 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo.